Premii în echipă

Rezultate planuri de afaceri in echipa 23 Septembrie 2020

Nr. echipă Nume echipă Punctaj Este acordat premiu:

DA/NU

Tipul premiului:
4 Corsano 89 DA Premiul I
1 OJP 86 DA Premiul II
3 Qualitas Education Academy 80 DA Premiul III
2 CANT OR 78 NU
5 iNtellect 75 NU

ECHIPE MIXTE DE DOCTORANZI ȘI POST-DOCTORANZI PARTICIPĂ LA O COMPETIȚIE A PLANURILOR DE AFACERI DE ECHIPĂ

Miercuri, 23 septembrie 2020, 5 echipe mixte de doctoranzi și post-doctoranzi vor participa la o competiție a planurilor de afaceri de echipă organizată în cadrul proiectului POCU/380/6/13/123793,  „Cercetător, viitor antreprenor – Noua Generație”, competiție ce dorește încurajarea participării și a excelenței în cercetare și în antreprenoriat.

La competiție vor avea ocazia să participe cei 31 de studenți doctoranzi și cercetători post-doctoranzi înscriși în cadrul proiectului. Aceștia au avut ocazia să își dezvolte competențele antreprenoriale pe parcursul a 12 luni de participare la cursuri organizate în cadrul proiectului.

În cadrul competiției vor fi acordate 3 premii echipelor mixte de doctoranzi și cercetători post-doctorat respectiv: premiul I  – în valoare de 30.000 lei, premiul II – în valoare de 20.000 lei și premiul III – în valoare de 10.000 lei.

Scopul competiției e de a dezvolta competențele antreprenoriale și pe cele de lucru în echipă, de a încuraja grupul țintă să elaboreze planuri de afaceri inovative cu aplicabilitate în mediul privat, în special în entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau în administrația publică locală sau centrală și de a dezvolta o colaborare propice între studenții doctoranzi și cercetătorii post-doctorat care, în timp, vor putea evolua în crearea unor cercetări valoroase pentru mediul academic și pentru mediul de afaceri.

Planurile inovative de afaceri vor fi evaluate ținând cont de criterii precum: caracterul inovativ al planului de afaceri comun, potențialul de a genera slujbe noi, efecte asupra mediului și protecția mediului, fezabilitatea ideii de afaceri, viabilitatea financiară,  încadrarea planului în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 2014-2020 și  încadrarea planului în sectoare economice cu potențial competitiv conform SNC 2015-2020.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 6,976,716.95 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 6,770806.28 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni (24.05.2019 – 23.05.2022). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.